Geometria Naturalis

Galerie Kvalitář, Praha

JAKUB BERDYCH KARPELIS, JAN DOTŘEL, ADAM KAŠPAR, RONY PLESL, JAN POUPĚ

2. 12. 2022 – 19. 2. 2023

Kurátor: Jan Dotřel

Skupinová výstava sleduje dlouhodobé kurátorské zaměření Jana Dotřela a galerie Kvalitář, na interdisciplinární propojování umění a vědy. Výstava Geometria naturalis s podtitulem “A Chapter from Crystallography” se zaměřuje se na fascinující svět krystalů, přírodní geometrii a geologický čas.

Ve výstavě se setkávají dva designéři Jakub Berdych Karpelis a Rony Plesl. První vědomě využívá různé druhy hornin, které jsou determinovány přírodní pravidelností, druhý se věnuje zejména sklu, ze kterého inovativním řemeslným způsobem vytváří skulptury s tematikou krystalizace a posvátné geometrie. Výstava zároveň prezentuje dva malíře, Jana Poupěte a Adama Kašpara. První z nich si postavil svůj svébytný vizuální jazyk na geometrizované formě, kterou architektonickým způsobem rozvíjí ve svých olejomalbách. Pro druhého z malířů je geologie, astronomie i mineralogie hlavním polem působnosti, které zkoumá pomocí intenzivního pozorování a mimetické malby. Klastr vystavujících umělců uzavírá Jan Dotřel v roli fotografa, který se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje konstrukcím geometrických těles a jejich fotografiím v krajině, reagujícím nejen na níže uvedené vědecké objevy.