Adam Kašpar

Galerie Prostor 228, Liberec

Současný český malíř, narozen v roce 1993 v Litomyšli. V letech 2012 až 2018 studoval AVU v Praze v ateliéru malířství IV (prof. M. Mainer). Adam Kašpar patří do nastupující generace malířů, kteří se profilují klasickou, realistickou malbou s tradiční tématikou, technikou a kompozicí. Dominantním tématem Kašparových obrazů je příroda zobrazená precizní, realistickou technikou, která v sobě nese odkaz starých mistrů.  Samotné malbě předchází řada připravovaných skic, fotografií a systematického pozorování. Toto pečlivé prozkoumávání přírody včetně přírodních jevů, pomáhá autorovi lépe pochopit všechny strukturní zákonitosti a děje, které utvářejí ráz krajiny. Tento přístup není dokumentační, čí studijní. Malíř nesoustředí svoji pozornost na objekt samotný pro jeho předmětnost, nebo vyobrazení absolutní reality. Je to obraz autorova snu o krajině, místě se silným specifickým charakterem. Zachycuje to, co je v krajině „věčné“ – monumentální majestát přírody, zdánlivě tiché, velké divadlo tvoření. Pokud se v obrazech nachází architektura, jde jen o zanedbatelnou stopu, přesto člověk – pozorovatel je tam vždy. Adam Kašpar ve svých podmanivých obrazech vrací krajině její velkolepost a nádheru, zároveň jsou živým poselstvím o naší pomíjivosti vůči fenoménu – přírodě, který je s námi spojen, převyšuje nás, ale my jej často přehlížíme. Adam Kašpar se v krátké době, kdy se pohybuje na umělecké scéně, zúčastnil více jak desítky samostatných i skupinových výstav, mimo jiné představil své práce v New Yorku na mezinárodním uměleckém veletrhu Scope. Dílo Adama Kašpara je zastoupeno v mnoha soukromých i veřejných sbírkách v Čechách i v zahraničí. Malíř žije a pracuje v Hanušovicích na Moravě.

Michaela Jermanová