Mongolsko

Obrazy a deníky z expedic s Českou geologickou službou v letech 2019 a 2022 do severo-západního a jiho-západního Mongolska