XVI. Symposium současného výtvarného umění Jenewein Kutná Hora, Galerie F. Jeneweina