Skotsko

A Geological Excursion Guide to the North-West Highlands of Scotland

Cyklus je malířskou ódou na Lewisskou rulu, jednu z nejstarších hornin Evropy, která nádherně vystupuje na mnoha místech na severozápadě Skotska, kde jsou kořeny stařičkého Kaledonského horstva ohlodány až na kost, a tu v silničním odstřelu, tam na písčitých plážích omývaných Atlantikem, nebo ve vřesových houštích vystupují skály modravě šedé, nádherně (a mnohokrát) provrásněné ruly, kterou pronikají temné, zeleno-černé žíly gaber a amfibolitů (Scourie Dykes), přeťaté mnohem mladšími granity (Rubha Ruad) – které jsou ale pořád víc než třikrát starší než mnohobuněčný život, to vše nádherně zřetelné, odhalené severským klimatem tak, že se veliké geologické struktury, zlomy nebo celé desítky kilometrů dlouhé pásy hornin dají v krajině číst stejně snadno jako na mapě. Je to takové okno do nejstarší historie Země, skrz které zírám ohromen tím, jak kus krystalické hmoty může přečkat tři miliardy let.